เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00 - 22:00 น.

2000 clk 430 การถอดเซ็นเซอร์มวลอากาศ